Stjørdals Blink Fotball

Differensierings-oversikt høst 2015

Differensierings-oversikt høst 2015

Differensiering høst 2015

I excel-arket som er nedlastbart til høyre finner man baneoversikt for uke 38 + i fanene helt nederst kan man se gruppene etter fargekoder.

Der finner spillerne sine navn og hvilken gruppe de tilhører. Hospiteringsplanen er dynamisk og levende, som gir tilbud etter behov fra uke til annen og alle kan være i de forskjellige gruppene etter innsats og drøfting mellom meg og trenerne. 

Vi legger ut en uke av gangen.

Dette er besluttet i SU og utarbeidet av Sarmed Saify som også har presentert dette for trenerne.

Sportslig leder Håvard Fuglem forteller:

-Vi i sportslig utvalg tror det er viktig for oss som klubb å forsøke å ha en felles metode for hvordan vi skal ta vare på "flest mulig lengst mulig", samt utvikle alle de flinke barna i vår klubben vår.  Dette ved å tenke mer differensiering enn vi har gjort tidligere. Vi har kjempestor tro på at denne måten å tenke på er riktig for de fleste spillerne. Ved å differensiere på denne måten vil en sørge for at samtlige spillere får økter hvor de opplever stor mestring samt at de også får økter hvor de kan slite for å henge med de andre. Det innebærer selvfølgelig en ny måte å tenke på for klubben, trenerteamene og spillerne. Men det er ikke mer  arbeid når det sitter i blodet.Et annet veldig positivt element ved å ha høyere grad av blanding mellom årsklassene er at det vil stimulere trenere for de ulike årgangene til å samarbeide mer, utveksle erfaringer og fotballfaglige diskusjoner.

Stjørdals-Blink Fotball

ÆRLIG // YDMYK // LOJAL

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift