Stjørdals Blink Fotball

Meld deg inn - bli medlem!

Meld deg inn - bli medlem!

Å være medlem i vårt lag er selve inngangsbilletten til å delta eller støtte vår aktivitet. Laget har bred aktivitet.

Å tegne medlemskap gir deg tilgang til å delta i denne aktivitet, samt at det er en nødvendighet for at dine forsikringer skal gjelde om uhellet skulle være ute.

Husk at medlemsskap gir forsikringsdekning!

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret til og med det året de fyller 13 år.

Forutsetningen for forsikringen er at barnet er medlem i idrettslaget.

Alle som deltar i aktiviteter og/eller representerer Stjørdals Blink skal være medlemmer av idrettslaget.

Pliktig medlemskap

For å delta som aktiv idrettsutøver skal du jfr. Norges idrettsforbund være knyttet til et idrettslag, og skal du delta med Stjørdals Blink logo på trøya må du være registrert medlem. I visse sammenhenger krever vi dette også for å delta på treninger, etter som det med ditt medlemskap følger en forsikring som skal sikre deg ved eventuell skade.

 

For å bli nytt medlem av laget kan du sende en mail til oss, bruk mailadresse medlemskontingent.blink@gmail.com

Skriv i din mail, navn, adresse, fødselnr, tlf/mobilnr og hvilken gruppe du ønsker å støtte. Ønsker du å tilhøre et familiemedlemskap, si fra om dette. Vi sender deg så faktura ditt medlemskap.

Du kan også i tillegg til din mail betale inn direkte til IL Størdals-Blink hovedlaget, Stokkanveien 18D, 7500 Stjørdal

Bankkonto for medlemskontingent: 4465.23.68511

Stjørdals-Blink Fotball

ÆRLIG // YDMYK // LOJAL

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift